Skip to main content

Authority detailRelations: Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav cizích jazyků

Citation: Klímová, E.: Italské určité sloveso z pohledu funkční větné perspektivy ve srovnání s určitým slovesem anglickým
Citation: www (Slezská univerzita)