Skip to main content

Authority detail

Slezská univerzita. Ústav cizích jazyků
Other form of name PPP: Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav cizích jazyků
Citation: Klímová, E.: Italské určité sloveso z pohledu funkční větné perspektivy ve srovnání s určitým slovesem anglickým
Citation: www (Slezská univerzita)

Show works by given autority
Show works about given autority