Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kocurek, Danuta


Citace: Danuta Kocurek, Wiesława Korzeniowska: Šląsk Cieszyński w latach 1741-1918 w aspekcie czynników integrujących i dezintegrujących region, 2013
Citace: NUKAT, cit. 8. 6. 2018
Citace: www(USOSweb), cit. 8. 6. 2018
Polská historička, specializace na dějiny vzdělávání a pedagogického myšlení a historii Horního Slezska v 19. století a na počátku 20. století.