Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Ehl, Petr


Citácia: Stecker, Martin: Sedlčansko : židovské památky, zmizelí sousedé (text Petr Ehl), 2013
Citácia: www(Sedlčanský kraj, roč. 22, 21. 9. 2011, č. 35, s. 10), cit. 27. 3. 2015
Geodet, zaměřený též na historii a obnovu židovských památek.