Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fajt, Jiří, 1960-


Citace: NKC
Narozen 1960. Pracovník Národní galerie v Praze, výtvarný teoretik a historik, práce z oboru s přihlédnutím k evropskému umění vrcholného a pozdního středověku, katalogy k výstavám.