Skip to main content

Detail autorityVazby: gramatici
Vazby: determinace (lingvistika)
Vazby: generativní mluvnice
Vazby: gerundium
Vazby: gramatikalizace
Vazby: gramatičnost
Vazby: historická mluvnice
Vazby: komparativní mluvnice
Vazby: kvantifikace (lingvistika)
Vazby: modalita (lingvistika)
Vazby: morfologie (lingvistika)
Vazby: posesivita (lingvistika)
Vazby: rezultativ
Vazby: shoda (mluvnice)
Vazby: strukturní mluvnice
Vazby: zdrobnělá slova
Vazby: lingvistika
Vazby: gramatika